Učitelé odborného výcviku

Učitelé odborného výcviku 
    funkce rozvrh kontakt (...@svehlova.cz)
Vratislav Čeřovský   učitel OV ČEŘ v.cerovsky
Marcel Dedek   učitel OV DEM m.dedek
Oldřich Hemerka   učitel OV HEM o.hemerka
Karel Hruda   učitel OV HRU k.hruda
Vojtěch Jahoda   vedoucí učitel OV - stavební obory JAV v.jahoda
Zdeněk Jetelina   učitel OV JET z.jetelina
Michal Jergl   učitel OV JER m.jergl
Jan Jurník   učitel OV JUJ j.jurnik
Vlastimil Kasprzyk   učitel OV KAS v.kasprzyk
Leo Marek   vedoucí učitel OV - automob. obory MAR l.marek
Pavel Opavský   učitel OV OPA p.opavsky
Jiří Peška   učitel OV PEŠ j.peska
Pavel Porteš   učitel OV PPO p.portes
Vojtěch Rozsíval   učitel OV ROZ v.rozsival
Jindřich Šlézar   učitel OV ŠLE j.slezar
Jindřich Valčík   učitel OV VAL j.valcik
Josef Vaverka   učitel OV VAV

j.vaverka