Registrace nového strávníka

 1. K přihlášce je nutná karta ze školy (GJW, Švehlova SŠP), ostatní školy si zakoupí čip za 100 Kč, který se stává majetkem strávníka po celou dobu studia a již se nevrací.
 2. Možnosti úhrady stravování:
  • První platba pro NOVÉ strávníky může být v hotovosti – 20 obědů = 560 Kč.
  • Další platby jsou pouze bezhotovostní (nutno si zajistit v bance trvalý platební příkaz).
  • Nový strávník musí vyplnit přihlášku ke stravování.
  • Číslo účtu naší jídelny: 19-2142060227/0100, variabilní symbol: uvést celé rodné číslo. POZOR! V průběhu platby neměnit! Nekrátit! Ve zprávě pro příjemce uvést celé jméno strávníka.
 3. Vložené peníze na účtu strávníka jsou odčerpávány objednávkami. Stav konta lze zjistit na terminálu.
 4. Využívejte možnost objednávání a odhlašování přes internet. Přihlašovací jméno a heslo lze zjistit u vedoucí jídelny (také máte přehled, co vaše dítě obědvá)
 5. Výběr ze dvou jídel, objednávky nejpozději den předem do 14:00 hod.
 6. Výdej obědů: Vojáčkovo nám. 11:30 – 14:30. Výdejna GJW 11:45 – 14:00.
 7. V první den nemoci lze objednané jídlo žáka vyzvednout do jídlonosiče. Žák má nárok na dotované jídlo státem pouze tehdy, když se účastní vyučování.
 8. Odhlášky sami přes internet nebo na tel. čísle 582 345 516 u vedoucí školní jídelny.
 9. Přeplatky se budou vracet na vaše účty při ukončení školního roku. Pokud žák ukončí studium dříve, k vyrovnání dojde po dohodě.

Seznam alergenů (informace zde)

OBSLUHA OBJEDNÁVKOVÉHO TERMINÁLU

Postup při objednávání a zrušení objednávky na následující dny

OBSLUHA INTERNETOVÉ OBJEDNÁVKY

Postup při objednávání a zrušení objednávky na následující dny

pdf pdf
Základní informace Vnitřní řád školní jídelny