Provozní zaměstnanci

    pracovní zařazení   kontakt (...@svehlova.cz)
Miroslava Bartošová   uklízečka   m.bartosova
Marika Bublíková   kuchařka   m.bublikova
Alena Hašáková   kuchařka   a.hasakova
Romana Horáková DiS.   vedoucí školní jídelny   r.horakova
Marcela Hýblová   uklízečka   m.hyblova
Miloslava Koutná   uklízečka   m.koutna
Alena Kučerová   kuchařka   a.kucerova
Lenka Kucharičová   kuchařka   l.kucharicova
Pavlína Lišková   uklízečka   p.liskova
Nina Marciánová   kuchařka   n.marcianova
Gabriela Opavská   školnice   g.opavska
Marie Sedláčková   školnice   m.sedlackova
Zdeňka Steinerová   uklízečka   z.steinerova
Marie Štěpánková   vedoucí kuchařka   m.stepankova
Renata Vašíčková   kuchařka   r.vasickova
Pavel Večeřa   správce budov   p.vecera
Hana Vidmuchová   uklízečka   h.vidmuchova
Ilona Vymazalová   kuchařka   i.vymazalova