Přijímací řízení

INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ CENTRUM ŠVEHLOVY SŠP PROSTĚJOV PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Kontakt: Alice Růžičková, a.ruzickova@svehlova.cz, 582 345 624

Kritéria přijímacího řízení pdf

Formuláře přihlášek ke studiu ke stažení (tisk přihlášky pouze na jeden list!)

pro žáky ze základních škol - k dennímu studiu
xls
pro žáky se středním vzděláním s výučním listem - k nástavbovému studiu xls
Vzor vyplněné příhlášky - k dennímu studiu
Vzor vyplněné příhlášky - k nástavbovému studiu

NABÍZENÉ VZDĚLÁVACÍ OBORY PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Vzdělávací obory zakončené maturitní zkouškou

Technologie potravin 29-41-M/01 0,5 třídy
Analýza potravin 29-42-M/01 0,5 třídy
Autotronik 39-41-L/01

0,5 třídy

 

Vzdělávací obory zakončené výučním listem

Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 1 třída
Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 1 třída
Zedník 36-67-H/01 0,5 třídy
Instalatér 36-52-H/01 0,5 třídy
Montér suchých staveb 36-66-H/01 0,5 třídy
Truhlář 33-56-H/01 0,5 třídy
Elektrikář - silnoproud 26-51-H/02 0,5 třídy
Malíř a lakýrník 39-41-H/01 0,5 třídy
Tesař 36-64-H/01 0,5 třídy
Klempíř 23-55-H/01 0,5 třídy
Výrobce potravin 29-51-H/01 0,5 třídy

 

Vzdělávací obory pro uchazeče se speciálními potřebami - s neúplným základním vzděláním

Zahradnické práce 41-52-E/01 1 třída
Opravářské práce 41-55-E/01 1 třída
Provozní služby 69-54-E/01 1 třída

 

Nástavbové denní studium zakončené maturitní zkouškou

Podnikání 64-41-L/51 1 třída
Stavební provoz 36-44-L/51 0,5 třídy

 

Vzdělávací obory zkrácenou formou studia

Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 1 třída
Zedník 36-67-H/01 0,5 třídy
Tesař 36-64-H/01 0,5 třídy
Instalatér 36-52-H/01 0,5 třídy
Truhlář 33-56-H/01 0,5 třídy
Elektrikář - silnoproud 26-51-H/02 0,5 třídy
Malíř a lakýrník 39-41-H/01 0,5 třídy

 

Počty přijímaných uchazečů do tříletých učebních, čtyřletých maturitních oborů a dvouletých nástavbových maturitních oborů: 1 třída = 30 žáků, 0,5 třídy = 15 žáků.