Přijímací řízení

INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ CENTRUM ŠVEHLOVY SŠP PROSTĚJOV PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Kontakt: Ing. Monika Bezoušková, m.bezouskova@svehlova.cz, 582 345 624

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení a rozhodnutí ředitele školy pro školní rok 2017/2018

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, svým ředitelem vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 na základě § 60, § 83 školského zákona v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., v platném znění a ředitel školy rozhodl, že ve 3. kole přijímacího řízení se přijímací zkoušky konat nebudou.

Termín pro podání přihlášek ke studiu u všech oborů je stanoven do 31. 8. 2017.

Přijímací zkouška
Ve 3. kole přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 se přijímací zkoušky u všech oborů konat nebudou.

Kritéria přijímacího řízení, počty přijímaných uchazečů
Kritéria:
U maturitních a učebních vzdělávacích oborů - studijní výsledky ze základní školy z 8. ročníku (první a druhé pololetí) a z 9. ročníku (první pololetí nebo odpovídajících ročníků nižšího gymnázia).
U denního nástavbového studia studijní výsledky za první a druhý ročník (druhé pololetí) a třetí ročník (první pololetí), k dodání kopie výučního listu do 30. 6. 2013.

NÁZEV OBORU KÓD OBORU PŘEDPOKLÁDANÝ POČET
PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ
MATURITNÍ OBORY    
Analýza potravin 29-42-M/01 6
Technologie potravin 29-41-M/01 0
Autotronik 39-41-L/01 3
NÁSTAVBOVÉ STUDIUM    
Podnikání 64-41-L/51 5
UČEBNÍ OBORY    
Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 10
Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 6
Instalatér 36-52-H/02 3
Elektrikář-silnoproud 26-51-H/02 5
Tesař 36-64-H/01 6

 

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání
U všech maturitních a učebních oborů je nutné doložit potvrzení lékaře na přihlášce ke studiu.

U oboru Podnikání není potvrzení od lékaře požadováno.  

Vyhlášení výsledků 3. kola příjímacího řízení 1. 9. 2017.

Obecné informace o přijímacím řízení

Formuláře přihlášek ke studiu ke stažení (tisk přihlášky pouze na jeden list!)

pro žáky ze základních škol - k dennímu studiu
xls
pro žáky se středním vzděláním s výučním listem - k nástavbovému studiu xls
Vzor vyplněné příhlášky - k dennímu studiu
Vzor vyplněné příhlášky - k nástavbovému studiu