Přijímací řízení

INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ CENTRUM ŠVEHLOVY SŠP PROSTĚJOV PRO ŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Kontakt: Alice Růžičková, a.ruzickova@svehlova.cz, 582 345 624

Průvodce přijímacím řízením pdf
Kritéria přijímacího řízení pdf

 

Pro tříleté vzdělávací obory s výučním listem, nástavbové studium a studium zkrácenou formou se přijímací testy nekonají. Přijetí je na základě prospěchu za poslední dva ročníky povinné školní docházky. Lékařské doporučení.

Pro vzdělávací obory zakončené maturitní zkouškou jsou připraveny testy formou dotazníku - všeobecný studijní přehled.

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov se nepřihlásila k pilotnímu ověřování přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů (CERMAT).
Na naší škole se budou konat přijímací zkoušky formou příjímacího dotazníku.

 

Formuláře přihlášek ke studiu ke stažení (tisk přihlášky pouze na jeden list!)

pro žáky ze základních škol - pro maturitní obory xls
pro žáky ze základních škol - pro učební obory
pro žáky se středním vzděláním s výučním listem - pro nástavbové studium xls
Vzor vyplněné příhlášky ke stažení

 

NABÍZENÉ VZDĚLÁVACÍ OBORY PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Vzdělávací obory zakončené maturitní zkouškou

Technologie potravin 29-41-M/01 0,5 třídy
Analýza potravin 29-42-M/01 0,5 třídy
Autotronik 39-41-L/01

0,5 třídy

 

Vzdělávací obory zakončené výučním listem

Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 1 třída
Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 1 třída
Zedník 36-67-H/01 0,5 třídy
Instalatér 36-52-H/01 0,5 třídy
Montér suchých staveb 36-66-H/01 0,5 třídy
Truhlář 33-56-H/01 0,5 třídy
Elektrikář - silnoproud 26-51-H/02 0,5 třídy
Malíř a lakýrník 39-41-H/01 0,5 třídy
Tesař 36-64-H/01 0,5 třídy
Klempíř 23-55-H/01 0,5 třídy
Výrobce potravin 29-51-H/01 0,5 třídy

 

Vzdělávací obory pro uchazeče se speciálními potřebami - s neúplným základním vzděláním

Zahradnické práce 41-52-E/01 0,5 třídy
Opravářské práce 41-55-E/01 0,5 třídy
Provozní služby 69-54-E/01 0,5 třídy

 

Nástavbové denní studium zakončené maturitní zkouškou

Podnikání 64-41-L/51 1 třída
Stavební provoz 36-44-L/51 1 třída

 

Vzdělávací obory zkrácenou formou studia

Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 1 třída
Zedník 36-67-H/01 1 třída
Tesař 36-64-H/01 0,5 třídy
Instalatér 36-52-H/01 0,5 třídy
Truhlář 33-56-H/01 0,5 třídy
Elektrikář - silnoproud 26-51-H/02 0,5 třídy
Malíř a lakýrník 39-41-H/01 0,5 třídy

 

Počty přijímaných uchazečů do tříletých učebních, čtyřletých maturitních oborů a dvouletých nástavbových maturitních oborů: 1 třída = 30 žáků, 0,5 třídy = 15 žáků.