Organizace školního roku a prázdnin

Přehled prázdnin

1. 9. 2016
26. - 27. 10. 2016
23. 12. 2016 - 2. 1. 2017
3. 1. 2017
 31. 1. 2017
3. 2. 2017
 6. 3. - 12. 3. 2017
13. - 14. 4. 2017
 30. 6. 2017
 1. 7. - 1. 9. 2017
 4. 9. 2017

18. 11. 2016

pdfZahájení školního roku
Podzimní prázdniny
Vánoční prázdniny
Zahájení vyučování
Ukončení prvního pololetí
Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny
Velikonoční prázdniny
Ukončení druhého pololetí
Hlavní prázdniny
Zahájení následujícího školního roku 2017/2018

ŘEDITELSKÁ VOLNA

Vyučovací hodiny

vyučovací hodina
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

čas
07:45 - 08:30
08:35 - 09:20
09:25 - 10:10
10:30 - 11:15
11.20 - 12:05
12:20 - 13:05
13:10 - 13:55
14:00 - 14:45
14:50 - 15:35

délka přestávky (minuty)
5
5
20
5
15
5
5
5