Maturitní a závěrečné zkoušky

Maturitní a závěrečné zkoušky – 2018

Termíny ZZ a maturit – prosinec 2018


Závěrečné zkoušky

písemné: 4. 12. 2018 7:45
praktické: 5. 12. - 6. 12. 2018 7:00
ústní:    14. 12. 2018   7:45


Ústní maturitní zkouška

4. AT 21. 9. 2018 7:45
2. PA 17. 9. 2018  
4. A 18. - 19. 9. 2018  

 

Rozpis ústních maturit - 2. PA
Rozpis maturit 4. A 2018 podzim
Školní seznam literárních děl pro školní rok 2017/2018
Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky 2017/2018