Maturitní a závěrečné zkoušky

Maturitní a závěrečné zkoušky – 2018

Termíny ZZ a maturit – podzim 2018


Závěrečné zkoušky

písemné: 5. 9. 2018 7:45
praktické: 6. 9. – 7. 9. 2018 7:00
ústní:    18. 9. 2018   7:45


Ústní maturitní zkouška

4. AT 21. 9. 2018 7:45
2. PA 17. 9. 2018  
4. A 18. - 19. 9. 2018  

 

Harmonogram maturitních zkoušek pro školní rok 2017/2018
Harmonogram závěrečných zkoušek pro školní rok 2017/2018
Školní seznam literárních děl pro školní rok 2017/2018
Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky 2017/2018