Stipendijní programy pro žáky

1. Učňovská stipendia Olomouckého kraje

Pravidla pro vyplácení finanční podpory v rámci Učňovských stipendií OL kraje pro stavební obory (s výjimkou oborů montér suchých staveb a instalatér). Stipendium bude vyplaceno na základě předložené docházky třídního učitele a ohodnocení učitele OV. Lze dosáhnout maximální výše pro 1. ročník - 300 Kč, 2. ročník - 400 Kč, 3. ročník - 500 Kč za měsíc.

Pravidla pro vyplácení:

  1. neomluvená absence - stipendium nebude vyplaceno
  2. při kázeňském opatření nebo neklasifikování žáka bude stipendium pozastaveno
  3. stipendium je vypláceno dle pracovní morálky a hodnocení mistra

Podrobnější informace na www.kr-olomoucky.cz

2. Stipendijní program maturitních oborů  analýza potravin a technologie potravin

Nabídka dalšího stipendijního programu je určena stávajícím i budoucím žákům denního studia oborů analýza potravin a technologie potravin.


V průběhu studia

  • placené brigády a praxe
  • možnost získat praktické zkušenosti během studia
  • perspektivu budoucí kariéry v potravinářském oboru

Po ukončení studia

  • finanční podpora při nástupu do zaměstnání - příspěvek je poskytován v délce 1 roku a to nad rámec sjednané mzdy
  • možnost získání práce ihned po ukončení studia
  • rychlejší kariérní růst

Podrobnější informace na www.penam.cz

stipendijní program PDF