Pedagogické rady a třídní schůzky

Termíny pedagogických rad

Čtvrtlení    
15. 11. 2017 13:00 hod. pro všechny ročníky
Pololetní    
25. 1. 2018 13:00 hod. pro všechny ročníky
Čtvrtletní    
10. 4. 2018 13:00 hod. pro všechny ročníky
Závěrečná    
duben 2018   pro 4. ročníky maturitních oborů
Závěrečná    
květen 2018   pro 3. ročníky učebních oborů
Závěrečná    
25. 6. 2018 13:00 hod. pro 1. - 3. ročníky maturitních oborů a 1. - 2. ročníky učebních oborů

 

Pedagogické rady a pracovní porady budou svolávány kromě termínů uvedených v Organizaci školního roku 2017/2018 podle potřeby školy.

 

Termíny třídních schůzek

12. 9. 2017 15:30 hod. pouze pro první ročníky
15. 11. 2017 15:30 hod. pro všechny ročníky
10. 4. 2018 15:30 hod. pro všechny ročníky

 

 Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části MZ Školský zákon č. 561/2004 Sb. s účinností od 1. ledna 2017. VYHLÁŠKA o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou - Úplné znění účinné od 1. 10. 2016 s vyznačenými změnami podle vyhlášky č. 197/2016 Sb. a 311/2016 Sb. Maturitní a závěrečné zkoušky – podzim 2017 Závěrečné zkoušky:Písemné: 8. 9. 2017 v 7:45 hod.praktické: 11. 9. – 12. 9. 2017 v 6:00 hod.ústní: 20. 9. 2017 v 7:45 hod.Ústní maturitní zkouška:4. AT – 15. 9. 2016 v 7:45 hod.2. PA – 18. 9. 2017 v 7:45 hod.4.A/TCH – 14. 9. 2017 v 7:45 hod. Rozpis maturit – podzim 2017 Společná (státní) částMísto konání – Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské, Prostějov, Lidická 4 Matematika – 4. 9. 2017•    Didaktický test – 14:00Anglický jazyk – 4. 9. 2017•    Písemná práce – 12:00Český jazyk – 5. 9. 2017•    Písemná práce – 8:30•    Didaktický test – 13:00Anglický jazyk – 6. 9. 2016•    Didaktický test – 8:30Profilová (školní) částMísto konání – Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, náměstí Spojenců 17 – multimediální učebna nebo Svatoplukova 80.2. PA – 18. 9. 20174. A/TCH – 14. 9. 20174. AT – 15. 9. 2017 ... více