Studijní obory

Denní forma studia

(4-leté - maturitní)
(2-leté - nástavbové)

Učební obory

(automobilní)
(stavební)
(potravinářské)
(2-letý s výučním listem)
(speciální)

Zkrácená forma studia

Pro uchazeče, kteří získali střední vzdělání s výučním listem nebo maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělání.

(1,5-letý s výučním listem)
 • Mechanik opravář motorových vozidel (řidič profesionál)
(1-letý s výučním listem)
 • Zedník
 • Tesař
 • Instalatér
 • Truhlář
 • Elektrikář - silnoproud
 • Malíř a lakýrník


INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ CENTRUM ŠVEHLOVY SŠP PROSTĚJOV PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Kontakt: Alice Růžičková, a.ruzickova@svehlova.cz, 582 345 624 Kritéria přijímacího řízení Informace k přijímacím zkouškám „nanečisto“ CERMAT – testy a podrobnosti k přijímacím zkouškám Obecné informace o přijímacím řízení Termíny jednotné přijímací zkoušky Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání Krajská stipendia 3 letých oborů Formuláře přihlášek ke studiu ke stažení (tisk přihlášky pouze na jeden list!) pro žáky ze základních škol - k dennímu studiu pro žáky se středním vzděláním s výučním listem - k nástavbovému studiu Vzor vyplněné příhlášky - k dennímu studiu Vzor vyplněné příhlášky - k nástavbovému studiu NABÍZENÉ VZDĚLÁVACÍ OBORY PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 Vzdělávací obory zakončené maturitní zkouškou Technologie potravin 29-41-M/01 0,5 třídy Analýza potravin 29-42-M/01 0,5 třídy Autotronik 39-41-L/01 0,5 třídy   Vzdělávací obory zakončené výučním listem Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 1 třída Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 1 třída Zedník 36-67-H/01 0,5 třídy Instalatér 36-52-H/01 0,5 třídy Montér suchých staveb 36-66-H/01 0,5 třídy Truhlář 33-56-H/01 0,5 třídy Elektrikář - silnoproud 26-51-H/02 0,5 třídy Malíř a lakýrník 39-41-H/01 0,5 třídy Tesař 36-64-H/01 0,5 třídy Klempíř 23-55-H/01 0,5 třídy Výrobce potravin 29-51-H/01 0,5 třídy   Vzdělávací obory pro uchazeče se speciálními potřebami - s neúplným základním vzděláním Zahradnické práce 41-52-E/01 1 třída Opravářské práce 41-55-E/01 1 třída Provozní služby 69-54-E/01 1 třída   Nástavbové denní studium zakončené maturitní zkouškou Podnikání 64-41-L/51 1 třída Stavební provoz 36-44-L/51 0,5 třídy   Vzdělávací obory zkrácenou formou studia Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 1 třída Zedník 36-67-H/01 0,5 třídy Tesař 36-64-H/01 0,5 třídy Instalatér 36-52-H/01 0,5 třídy Truhlář 33-56-H/01 0,5 třídy Elektrikář - silnoproud 26-51-H/02 0,5 třídy Malíř a lakýrník 39-41-H/01 0,5 třídy   Počty přijímaných uchazečů do tříletých učebních, čtyřletých maturitních oborů a dvouletých nástavbových maturitních oborů: 1 třída = 30 žáků, 0,5 třídy = 15 žáků. ... více

26. 11. 2016 (sobota) 6. 12. 2016 (úterý) 10. 1. 2017 (úterý) V případě zájmu o prohlídku školy mimo dny otevřených dveří, domluva na telefonu 582 345 624.Tešíme se na Vás. ... více

1. Učňovská stipendia Olomouckého kraje Pravidla pro vyplácení finanční podpory v rámci Učňovských stipendií OL kraje pro stavební obory (s výjimkou oborů montér suchých staveb a instalatér). Stipendium bude vyplaceno na základě předložené docházky třídního učitele a ohodnocení učitele OV. Lze dosáhnout maximální výše pro 1. ročník - 300 Kč, 2. ročník - 400 Kč, 3. ročník - 500 Kč za měsíc. Pravidla pro vyplácení: neomluvená absence - stipendium nebude vyplaceno při kázeňském opatření nebo neklasifikování žáka bude stipendium pozastaveno stipendium je vypláceno dle pracovní morálky a hodnocení mistra Podrobnější informace na www.kr-olomoucky.cz 2. Stipendijní program maturitních oborů  analýza potravin a technologie potravin Nabídka dalšího stipendijního programu je určena stávajícím i budoucím žákům denního studia oborů analýza potravin a technologie potravin. V průběhu studia placené brigády a praxe možnost získat praktické zkušenosti během studia perspektivu budoucí kariéry v potravinářském oboru Po ukončení studia finanční podpora při nástupu do zaměstnání - příspěvek je poskytován v délce 1 roku a to nad rámec sjednané mzdy možnost získání práce ihned po ukončení studia rychlejší kariérní růst Podrobnější informace na www.penam.cz stipendijní program PDF   ... více

Projektové dny pro žáky základních škol

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení rodiče, rádi bychom Vás pozvali na Projektové dny pro žáky základních škol.

STAŇ SE NA JEDEN DEN NAŠIM ŽÁKEM

Potravinářský směr
 • Chemická laboratoř - ukázky efektních pokusů
 • Mikrobiologická laboratoř - zajímavé preparáty pod mikroskopem             
 • Kvalitní potraviny - praktické úkoly zaměřené na testování portavin
nám. Spojenců 17, Prostějov(najde na mapě)

 

Automobilní směr
 • Alternativní pohony automobilů - ukázky nových technologií
 • Praktické ukázky diagnostiky automobilů - nejčastější závady na vozidlech
 • Výcvik na řidičském trenažeru - zkouška dovednosti v ovládání vozidla
Určická 94, Prostějov Svatoplukova 80, Prostějov(najde na mapě)

 

Stavební směr
 • Dřevo jako přírodní materiál - ukázky práce se dřevem
 • Řemeslo má zlaté dno - nové trendy ve výuce žáků
 • Jak se staví dům - praktické úkoly zaměřené na vlastní kreativitu             
U Spalovny 12, Prostějov Svatoplukova 80, Prostějov(najde na mapě)

Tisk pozvánky

 • Rezervujte si termín telefonicky nebo emailem týden dopředu.
 • Během návštěvy se účastník zapojí do života naší školy a seznámí se nejen s jejím prostředím, ale i se zajímavostmi z našich studijních i učebních oborů.
 • Program projektového dne trvá 2 - 3 hodiny a může se jej zůčastnit celá třída základní školy nebo jednotliví zájemci i se svými rodiči.

Kontakt

tel.: 733 715 787
e-mail: r.grulichova@svehlova.cz

Fotogalerie z projektových dnů