Studijní obory

Denní forma studia

(4-leté - maturitní)
(2-leté - nástavbové)

Učební obory

(automobilní)
(stavební)
(potravinářské)
(2-letý s výučním listem)
(speciální)

Zkrácená forma studia

Pro uchazeče, kteří získali střední vzdělání s výučním listem nebo maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělání.

(1,5-letý s výučním listem)
 • Mechanik opravář motorových vozidel (řidič profesionál)
(1-letý s výučním listem)
 • Zedník
 • Tesař
 • Instalatér
 • Truhlář
 • Elektrikář - silnoproud
 • Malíř a lakýrník


INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ CENTRUM ŠVEHLOVY SŠP PROSTĚJOV PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Kontakt: Alice Růžičková, a.ruzickova@svehlova.cz, 582 345 624 Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení a rozhodnutí ředitele školy pro školní rok 2017/2018 Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, svým ředitelem vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 na základě § 60, § 83 školského zákona v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., v platném znění a ředitel školy rozhodl, že ve 2. kole přijímacího řízení se přijímací zkoušky konat nebudou. Termín pro podání přihlášek ke studiu u všech oborů je stanoven do 30. 6. 2017. Přijímací zkouškaVe 2. kole přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 se přijímací zkoušky u všech oborů konat nebudou. Kritéria přijímacího řízení, počty přijímaných uchazečůKritéria: U maturitních a učebních vzdělávacích oborů - studijní výsledky ze základní školy z 8. ročníku (první a druhé pololetí) a z 9. ročníku (první pololetí nebo odpovídajících ročníků nižšího gymnázia).U denního nástavbového studia studijní výsledky za první a druhý ročník (druhé pololetí) a třetí ročník (první pololetí), k dodání kopie výučního listu do 30. 6. 2013. NÁZEV OBORU KÓD OBORU PŘEDPOKLÁDANÝ POČETPŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ MATURITNÍ OBORY     Analýza potravin 29-42-M/01 6 Technologie potravin 29-41-M/01 4 Autotronik 39-41-L/01 3 NÁSTAVBOVÉ STUDIUM     Podnikání 64-41-L/51 10 UČEBNÍ OBORY     Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 10 Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 6 Instalatér 36-52-H/02 3 Elektrikář-silnoproud 26-51-H/02 5 Tesař 36-64-H/01 6   Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzděláváníU všech maturitních a učebních oborů je nutné doložit potvrzení lékaře na přihlášce ke studiu. U oboru Podnikání není potvrzení od lékaře požadováno.  Vyhlášení výsledků 2. Kola příjímacího řízení 3. 7. 2017. Obecné informace o přijímacím řízení Formuláře přihlášek ke studiu ke stažení (tisk přihlášky pouze na jeden list!) pro žáky ze základních škol - k dennímu studiu pro žáky se středním vzděláním s výučním listem - k nástavbovému studiu Vzor vyplněné příhlášky - k dennímu studiu Vzor vyplněné příhlášky - k nástavbovému studiu     ... více

26. 11. 2016 (sobota) 6. 12. 2016 (úterý) 10. 1. 2017 (úterý) V případě zájmu o prohlídku školy mimo dny otevřených dveří, domluva na telefonu 582 345 624.Tešíme se na Vás. ... více

1. Učňovská stipendia Olomouckého kraje Pravidla pro vyplácení finanční podpory v rámci Učňovských stipendií OL kraje pro stavební obory (s výjimkou oborů montér suchých staveb a instalatér). Stipendium bude vyplaceno na základě předložené docházky třídního učitele a ohodnocení učitele OV. Lze dosáhnout maximální výše pro 1. ročník - 300 Kč, 2. ročník - 400 Kč, 3. ročník - 500 Kč za měsíc. Pravidla pro vyplácení: neomluvená absence - stipendium nebude vyplaceno při kázeňském opatření nebo neklasifikování žáka bude stipendium pozastaveno stipendium je vypláceno dle pracovní morálky a hodnocení mistra Podrobnější informace na www.kr-olomoucky.cz 2. Stipendijní program maturitních oborů  analýza potravin a technologie potravin Nabídka dalšího stipendijního programu je určena stávajícím i budoucím žákům denního studia oborů analýza potravin a technologie potravin. V průběhu studia placené brigády a praxe možnost získat praktické zkušenosti během studia perspektivu budoucí kariéry v potravinářském oboru Po ukončení studia finanční podpora při nástupu do zaměstnání - příspěvek je poskytován v délce 1 roku a to nad rámec sjednané mzdy možnost získání práce ihned po ukončení studia rychlejší kariérní růst Podrobnější informace na www.penam.cz stipendijní program PDF   ... více

Projektové dny pro žáky základních škol

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení rodiče, rádi bychom Vás pozvali na Projektové dny pro žáky základních škol.

STAŇ SE NA JEDEN DEN NAŠIM ŽÁKEM

Potravinářský směr
 • Chemická laboratoř - ukázky efektních pokusů
 • Mikrobiologická laboratoř - zajímavé preparáty pod mikroskopem             
 • Kvalitní potraviny - praktické úkoly zaměřené na testování portavin
nám. Spojenců 17, Prostějov(najde na mapě)

 

Automobilní směr
 • Alternativní pohony automobilů - ukázky nových technologií
 • Praktické ukázky diagnostiky automobilů - nejčastější závady na vozidlech
 • Výcvik na řidičském trenažeru - zkouška dovednosti v ovládání vozidla
Určická 94, Prostějov Svatoplukova 80, Prostějov(najde na mapě)

 

Stavební směr
 • Dřevo jako přírodní materiál - ukázky práce se dřevem
 • Řemeslo má zlaté dno - nové trendy ve výuce žáků
 • Jak se staví dům - praktické úkoly zaměřené na vlastní kreativitu             
U Spalovny 12, Prostějov Svatoplukova 80, Prostějov(najde na mapě)

Tisk pozvánky

 • Rezervujte si termín telefonicky nebo emailem týden dopředu.
 • Během návštěvy se účastník zapojí do života naší školy a seznámí se nejen s jejím prostředím, ale i se zajímavostmi z našich studijních i učebních oborů.
 • Program projektového dne trvá 2 - 3 hodiny a může se jej zůčastnit celá třída základní školy nebo jednotliví zájemci i se svými rodiči.

Kontakt

tel.: 733 715 787
e-mail: r.grulichova@svehlova.cz

Fotogalerie z projektových dnů