Přijímací řízení

INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ CENTRUM ŠVEHLOVY SŠP PROSTĚJOV PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Kontakt: Ing. Monika Bezoušková, m.bezouskova@svehlova.cz, 582 345 624

Kritéria přijímacího řízení, počty přijímaných uchazečů
Kritéria:
U maturitních a učebních vzdělávacích oborů - studijní výsledky ze základní školy z 8. ročníku (první a druhé pololetí) a z 9. ročníku (první pololetí nebo odpovídajících ročníků nižšího gymnázia).
U denního nástavbového studia studijní výsledky za první a druhý ročník (druhé pololetí) a třetí ročník (první pololetí), k dodání kopie výučního listu.

NÁZEV OBORU KÓD OBORU PŘEDPOKLÁDANÝ POČET
PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ
MATURITNÍ OBORY    
     
     
     
NÁSTAVBOVÉ STUDIUM    
     
UČEBNÍ OBORY    
     
     
     
     
     

 

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání
U všech maturitních a učebních oborů je nutné doložit potvrzení lékaře na přihlášce ke studiu.

U oboru Podnikání není potvrzení od lékaře požadováno.


Obecné informace o přijímacím řízení

Formuláře přihlášek ke studiu ke stažení (tisk přihlášky pouze na jeden list!)

pro žáky ze základních škol - k dennímu studiu
xls
pro žáky se středním vzděláním s výučním listem - k nástavbovému studiu xls
Vzor vyplněné příhlášky - k dennímu studiu
Vzor vyplněné příhlášky - k nástavbovému studiu