Pedagogické rady a třídní schůzky

Termíny pedagogických rad

Čtvrtlení    
10. 11. 2016 13:00 hod. pro všechny ročníky
Pololetní    
26. 1. 2017 13:00 hod. pro všechny ročníky
Čtvrtletní    
20. 4. 2017 13:00 hod. pro všechny ročníky
Závěrečná    
26. 4.  2017   pro 4. ročníky maturitních oborů
Závěrečná    
25. 5.  2017   pro 3. ročníky učebních oborů
Závěrečná    
26. 6. 2017 13:00 hod. pro 1. - 3. ročníky maturitních oborů a 1. - 2. ročníky učebních oborů

 

Pedagogické rady a pracovní porady budou svolávána kromě termínů uvedených v Organizaci školního roku 2016/2017 podle potřeby školy.

 

Termíny třídních schůzek

8. 9. 2016 15:30 hod. pouze pro první ročníky
10. 11. 2016 15:30 hod. pro všechny ročníky
20. 4. 2017 15:30 hod. pro všechny ročníky