„Zločin kolem nás“ – Josef Klíma

Dne 12. 11. 2015 se žáci Švehlovy školy polytechnické zúčastnili v kině Metro pořadu „Zločin kolem nás“, kterou zprostředkovala Agentura JL. Jednalo se o přednášku spojenou s besedou o kriminalitě mládeže, která vycházela ze skutečných případů, které Josef Klíma jako novinář, spisovatel a reportér prožil. Tento pořad byl zaměřen na mezní situace, v nichž se žáci mohou z nedostatku zkušeností stát jak pachateli, tak i oběťmi trestné činnosti (dobrovolná i násilná prostituce u děvčat i chlapců, najímání mladistvých k převozu drog, zbraní, kradených automobilů a další aktuální témata).
Po ukončení besedy si žáci i učitelé mohli zakoupit knihy pana Klímy. Přednáška žáky zaujala, pan Klíma je svým vyprávěním zaujal a určitě nasměřoval k zodpovědnému přístupu k jejich životům.