Zdravá snídaně

Zdravá snídaně

V rámci spolupráce s firmou Kaufland proběhla dne 19. 9. 2016 odborná přednáška na téma Zdravá snídaně, jejímž cílem je naučit žáky sestavit si snídani, která je pestrá, sestavená z kvalitních čerstvých surovin, nutričně vyvážená, vhodná k jejich věku a pohybové aktivitě.

Přednášky se zúčastnili žáci čtvrtého ročníku oborů Analýza potravin a Technologie potravin. S žáky diskutoval vedoucí prodejny Kaufland Prostějov - pan David Říha. Formou her prošel s žáky vhodné složení zdravé snídaně, její skladbu a naopak méně vhodné nebo zcela nevhodné potraviny, které se k snídani nehodí. Nejlepší skupina žáků získala odměnu a všichni studenti mohli zdravě posnídat přímo z připraveného stolu s potravinami a s sebou si odnést i předem připravený balíček.