XI. ROČNÍK KRAJSKÉ KONFERENCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY OLOMOUCKÉHO KRAJE

XI. ROČNÍK KRAJSKÉ KONFERENCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY OLOMOUCKÉHO KRAJE

Dne 3. 11. 2015 se Švehlova střední škola polytechnická Prostějov zúčastnila konference škol Olomouckého kraje rozvíjejících ekologickou výchovu pod názvem: "XI. ROČNÍK KRAJSKÉ KONFERENCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY OLOMOUCKÉHO KRAJE".

Po slavnostním zahájení zástupců Olomouckého kraje se konaly jednotlivé prezentace:

  • Realizace ekologické výchovy v Olomouckém kraji
  • Vyhodnocení soutěže Zelená škola Olomouckého kraje
  • Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce
  • Český svaz ochránců přírody - výukové programy
  • APROK - výukové programy
  • Dům dětí a mládeže Krasohled Zábřeh - environmentální výukové programy
  • Lipka environmentální vzdělávání - studium pro pedagogy
  • Středisko volného času Atlas - ekologická výchova
  • Muzeum Komenského v Přerově - programy pro školy
  • Klub ekologické výchovy - informace o přípravě standardu specializačního studia

Po krátké přestávce následovaly praktické dopolední semináře - dle předem stanoveného harmonogramu. Naše škola se zúčastnila semináře s názvem "Poznáváme svět“ pod vedením Mgr. Petry Gajové. Cílem semináře bylo představit pedagogům SŠ publikace, které přináší do SŠ téma udržitelného cestovního ruchu a problematiku aktivního občanství. Během semináře pedagogové získali náhled do globálního rozvojového vzdělávání, seznámili se s publikacemi GRV a vyzkoušeli si aktivity z učebních textů. Na konci semináře účastníci obdrželi jednu z publikací.

Odpolední praktický seminář se konal na téma "Zvíře v nouzi". Cílem bylo pedagogy proškolit jak se zachovat, najdeme-li v přírodě zraněné zvíře. Seminář seznámil účastníky s druhy volně žijících zvířat, která můžeme nejčastěji potkat v přírodě, jak s nimi zacházet, jak jim účinně pomoci a jak zamezit zbytečným chybám při setkáni s nimi.

Na závěr semináře došlo k vydání osvědčení o absolvování konference.