Výuka angličtiny formou blended learningu

PLNÝ NÁZEV PROJEKTU
Komunikace v angličtině formou blended learningu

REGISTRAČNÍ ČÍSLO
CZ. 1.07/1.1.00/57.0623

NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

ZAHÁJENÍ PROJEKTU
17. 9. 2015

UKONČENÍ PROJEKTU
31. 12. 2015

O PROJEKTU
Cílem klíčové aktivity je podpora rozvoje individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v oblasti anglického jazyka na střední škole, formou řízené, kombinované a individualizované výuky (blended learning) na základě přirozené posloupnosti jednotlivých fází osvojování cizího jazyka, tj. poslech - mluvení - čtení - psaní.
K tomu přispívá využití kombinovaného výukového systému (blended learningu), který umožňuje individualizované vzdělávání žáků zohledňující jejich aktuální úroveň jazykových znalostí a dovedností, individuální potřeby a možnosti rozvoje.

CÍLOVÁ SKUPINA
Cílovou skupinou jsou žáci SŠ.

VÝSTUPY PROJEKTU
Souhrnná evaluační zpráva ředitele školy z využití šablony Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce formou blended learningu.
Jmenný seznam žáků zapojených do této klíčové aktivity.

ROZPOČET PROJEKTU
Strukturální fond: 339 048,- Kč
Státní rozpočet: 59 832,- Kč
Celkem: 398 880 Kč

KONTAKT
Švehlova střední škola polytechnická Prostějov
nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov
tel.: 582 345 624
www.svehlova.cz

Ing. Radomil Poles
vedoucí projektu

Ing. Renata Grulichová
manager projektu

Ing. Barbora Mikulková
manager projektu