Veletrh vědy a výzkumu

Veletrh vědy a výzkumu

Dne 17. června se v prostorách olomoucké Pevnosti poznání a budově Přírodovědecké fakulty UP konal Veletrh vědy a výzkumu. Z naší školy se ho zúčastnily třídy 2.A a 3.A/TCH pod vedením třídních učitelek Ing. Evy Gefingové a Mgr. Jitky Divinové.

Veletrh vědy a výzkumu neodmyslitelně patří mezi významné akce pro popularizaci vědy, která na Přírodovědecké fakultě probíhá na špičkové úrovni. Cílem akce je zábavnou a poučnou formou přiblížit všem návštěvníkům veletrhu všechny oblasti vědy netradičními pokusy a prezentacemi. Naši žáci tak měli možnost zhlédnout třaskavé chemické pokusy, fascinující optické a fyzikální efekty, seznámit se s budoucností robotiky. Mohli si vyzkoušet práci s termokamerou, projít laserovým bludištěm, změnit si hlas k nepoznání, vyrobit organické zlato nebo třeba objevit zajímavé online geohry. Interaktivní muzeum vědy Pevnost poznání vybízelo k návštěvě svých 5 ústředních expozic, které byly doplněny zbrusu novým exponátem v podobě 3D tiskárny, dále zaujalo komentovaným pozorováním hvězdné oblohy ve svém digitálním planetáriu. Veletrh vědy a výzkumu zaznamenal velký úspěch nejen u žáků, ale i u široké veřejnosti a příští rok se ho jistě také zúčastníme.