Třetí kolo přijímacího řízení

Ředitel školy vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení na školní rok 2015/2016 do 28. 8. 2015