TECHAGRO Brno 2018

TECHAGRO Brno 2018

Žáci Švehlovy střední školy polytechnické v Prostějově se dne 11. 4. 2018 zúčastnili veletrhu TECHAGRO na výstavišti v Brně.

Jedná se o největší veletrh ve střední Evropě s touto tematikou. Veletrhu se zúčastnilo 47 žáků prvního, druhého a třetího ročníku učebního oboru Opravář zemědělských strojů.
Prohlídkou expozic jednotlivých vystavovatelů žáci získali informace o nejnovějších trendech v zemědělské mechanizaci a zemědělských technologiích. Na veletrhu se prezentovala většina prodejců a výrobců zemědělské techniky nejen z České republiky, ale také mnoho významných zahraničních firem. Žáci měli možnost detailně si prohlédnout většinu vystavovaných strojů a se zástupci vystavujících firem prodiskutovat detaily jednotlivých strojů.
Souběžně s veletrhem TECHAGRO probíhal lesnický a myslivecký veletrh SILVA REGINA a veletrh obnovitelných zdrojů energie v zemědělství a lesnictví BIOMASA. Zde se žáci mohli seznámit s oblastmi, které velmi úzce souvisí se zemědělskou výrobou. Žáci získali nové znalosti v oblasti konstrukce zemědělských strojů a způsobu jejich použití. Kladně žáci hodnotili možnost detailní prohlídky jednotlivých zemědělských strojů. Exkurzi hodnotíme jako velmi zdařilou a prospěšnou, zejména pro propojení teoretických a praktických znalostí žáků.