Švehlova škola otevřela novou učebnu pro žáky oboru Elektrikář silnoproud

Švehlova škola otevřela novou učebnu pro žáky oboru Elektrikář silnoproud

Dne 26. 9. 2017 proběhlo v prostorách Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov slavnostní otevření učebny pro žáky oboru Elektrikář silnoproud. Otevření učebny se konalo za přítomnosti hejtmana Olomouckého kraje a předsedy školské rady pana Ladislava Oklešťka, vedení školy, pedagogů, žáků a partnerů školy.

Škola tak získala další moderní učebnu v prostorách teoretické výuky na odloučeném pracovišti Svatoplukova 80, Prostějov.
Při výuce v odborné učebně je využito audiovizuálních a digitálních prvků, výpočetní techniky, kamerových, přístupových a zabezpečovacích systémů včetně regulačních a měřících systémů a v neposlední řadě také prvků inteligentní elektroinstalace. Každý žák může podle svých schopností využívat tu část zařízení, která je vhodná pro jeho znalosti, schopnosti a dovednosti. Náročnost výuky a přístup vyučujících jsou tedy optimalizovány se schopnostmi jednotlivých žáků.
Na proměně učebny se velkou měrou podíleli i samotní pedagogové odborných předmětů, kteří učebnu projektovali a realizovali za podpory zřizovatele školy Olomouckého kraje a partnerů školy firmy ABB s.r.o. a ELKOV ELEKTRO a.s.
Poděkování a čestné uznání za celoživotní přínos při výuce a zkvalitnění podmínek pro výuku žáků oboru elektro převzal od předsedy školské rady a hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka a ředitele školy Ing. Radomila Polese učitel odborného výcviku pan Pavel Porteš.
Ocenění za inovativní přístup k výuce oboru Elektrikář silnoproud převzal také učitel teoretických předmětů pan Ing. Pavel Ott.