Stavební veletrh Brno 2016

Stavební veletrh Brno 2016

Tak jako v předchozích letech, tak i letos se konal Stavební veletrh v Brně. Letošní ročník probíhal ve dnech od 20. 4. 2016 do 23. 4. 2016. Naše škola byla oslovena ředitelstvím výstaviště a nabídlo nám volný vstup během „studentského“ dne, který připadl na čtvrtek 21. 4. 2016.

Studentského dne na veletrhu se účastnili žáci všech stavebních oborů z jednotlivých ročníků. Pedagogický doprovod byl složen ze čtyř mistrů odborného výcviku a čtyř učitelů teoretické výuky. Žáci měli možnost navštívit hlavní tři pavilóny P, F a V. V pavilónu P byly STAVEBNÍ VELETRHY BRNO 2016 a DSB. Tento pavilón měl nejvyšší návštěvnost, a to především z důvodů rozmanitosti stavebních oborů a zástupců firem, které nabízeli různá technologická řešení jednotlivých stavebních etap (počínaje hrubou stavbou, přes veškeré rozvody, konče dokončovacími pracemi). V boční části tohoto pavilónu probíhala již tradiční soutěž určená pro obor Instalatér. Této akce se zúčastnili naši žáci třetího ročníku oboru Instalatér (Michal Grulich a Vojtěch Pospíšil) s odborným doprovodem (Vojtěch Rozsíval).
Při přechodu z pavilónu P do F se některé firmy prezentovaly i na volných prostranstvích, a to z praktických důvodů – ukázky stavebních strojů při práci. Jednou z prezentujících byla firma Narex, která žáky upoutala zajímavými soutěžemi. Například v odhadování čerpání vody o objemu 3,5 litru. Této výzvy se zhostili dva žáci druhého ročníku oboru Zedník, z nichž jeden zvítězil. Oba naši žáci (Jakub Krejčí – vítěz a Dominik Ježek) byli obdarováni cenami v podobě hodnotných publikací, které se zaměřují na přístroje a nástroje používané ve stavebnictví.
Pavilón F byl určen pro veletrh MOBITEX. Tento veletrh byl zaměřen na truhlářství a nábytkářství. Stal se velkou inspirací jak pro naše žáky, tak i pro dozor. Největší ohlas měly zavěšené houpací sítě a podobné odpočinkové doplňky určené jak pro interiér, tak i exteriér. Dále velký zájem získaly odpočinkové vyřezávané lavice z jednoho kusu dřeva.
Na závěr děkujeme ředitelství Stavebního veletrhu Brno za pozvání na studentský den v rámci volného vstupu pro školy.