Sportovní den spojený s grilováním od firmy Kaufland

Sportovní den spojený s grilováním od firmy Kaufland

Posledním sportovním počinem tohoto školního roku byl Sportovní den, který se uskutečnil na hřišti TJ Sokol II a v tělocvičně školy dne 24. 6. 2016.

Žáci jednotlivých tříd poměřili své síly v mnoha sportovních kláních, zejména pak ve fotbale, přehazované a nohejbale. Pozornost všech se upírala k turnaji v kopané, kterého se zúčastnilo 8 týmů. Týmy byly rozděleny do dvou skupin, jedna skupina odehrála zápasy ve skupině v tělocvičně a druhá na hřišti TJ Sokol II. Do finále postoupily z první skupiny třída 3. A/TCH a z druhé skupiny třída 2. O. Finálový zápas byl napínavý a zvítězila třída 3.A/TCH. Vítězné mužstvo mělo jednu raritu a tou byla jediná dívka v mužstvu. K vidění byla celá řada krásných fotbalových momentů a také plno gólů. Děvčata z 1. a 2. ročníku oboru Analýza potravin soutěžila v přehazované. Vytvořila 3 družstva, která se utkala navzájem mezi sebou. Na 1. místě se umístilo družstvo „Řízci“ složené z dívek 1. ročníku. Dívky z 2. ročníku vytvořily dvě družstva. První s názvem „Docenti“ se umístilo na 2. místě a družstvo pojmenované „Doktoři“ skončilo na 3. místě. Sportovní den nám zpestřila firma Kaufland, která si pro naše žáky připravila v rámci projektu Partnerství se školami grilování. V nabídce byly výtečné bavorské klobásy, ovoce a nechyběly ani chlazené nealkoholické nápoje. Děkujeme společnosti Kaufland a těšíme na další spolupráci v příštím školním roce. Mezi všemi zúčastněnými panovala dobrá nálada, ke které přispělo i pěkné letní počasí.