Společnost Podané ruce o.p.s., Kontaktní centrum v Prostějově

Společnost Podané ruce o.p.s., Kontaktní centrum v Prostějově

Každý školní rok zavítají mezi žáky 1. ročníků pracovnice Kontaktního centra v Prostějově.

I v letošním školním roce přišly žáky informovat o společnosti Podané ruce a konkrétně o Kontaktním centru.  Hovořily o poslání KC, kterým je poskytovat v prostějovském regionu ambulantní a terénní služby, jimiž usilují o snižování rizik u osob ohrožených návykovým chováním. Snaží se klienty podporovat a motivovat ke změně životního stylu a ke zlepšení kvality života po zdravotní, sociální a psychické stránce.
Odborné poradenství poskytují i osobám blízkým i široké veřejnosti. Chrání tím společnost před možnými negativními důsledky plynoucí ze životního stylu osob s návykovým chováním.
V rámci své činnosti nabízí KC výměnný program, testování infekčních nemocí, základní zdravotní ošetření, informační servis, sociální poradenství, hygienický a potravinový servis, pomoc v krizi a individuální poradenství.
Na závěr návštěvy ve třídách odpovídaly pracovnice i na dotazy žáků.
I když všechny služby KC jsou poskytovány zdarma a anonymně, přejme si jen, aby naši žáci jich nemuseli vůbec využívat.