Škola jako centrum celoživotního vzdělávání

Škola jako centrum celoživotního vzdělávání

Dne 15. 2. 2016 se uskutečnilo v areálu dílen odborného výcviku stavebních oborů Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov školení a certifikace montáže suché výstavby na stavební systém Rigips.

Vzájemná spolupráce mezi naší školou a společností Rigips byla zahájena již před 10 roky, kdy škola otevřela nový učební obor Montér suchých staveb. Vzhledem k úspěšné spolupráci bylo škole nabídnuto zřízení akreditovaného školícího střediska pro oblast Morava, které slouží montážním firmám tohoto regionu k získání certifikační zkoušky na montáž  konstrukcí Rigips, včetně konstrukcí protipožárních. Společnost Rigips patří do mezinárodní skupiny Saint-Gobain Construction Products, která je největším evropským prodejcem stavebních materiálů. Spolupráce naší školy se společností Rigips má významný přínos při získávání znalostí v oblasti suché výstavby, nejen pro žáky a pedagogy, ale i pro odbornou veřejnost  našeho regionu.