Seminář firmy JUB – materiály pro povrchové úpravy ve stavebnictví

Seminář firmy JUB – materiály pro povrchové úpravy ve stavebnictví

Dne 4. 2. 2016 se žáci Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov zúčastnili odborného semináře skupiny JUB, který byl určen pro odbornou veřejnost a školská zařízení.

Skupina JUB je mezinárodně působící firma s tradicí v oblasti výroby barev a omítek. Její vznik je datován rokem 1875. Dnes zahrnuje třináct dceřiných firem a obchoduje na více než 30 trzích v Evropě i mimo ni.
Akce se konala v pronajatých prostorách na Olomoucké ulici v Prostějově. Spolu s učitelem odborných předmětů Ing. Miroslavem Valachovičem a učitelem odborného výcviku Josefem Vaverkou ji absolvovali žáci druhého ročníku oboru Zedník.
Tématem semináře byl výrobní program skupiny JUB. V úvodu školitel pan Milan Waiser seznámil zájemce s novými produkty a jejich aplikací. Ve své přednášce se zaměřili na problematické povrchy. Žáci se též zajímali o možnosti nátěrů a kotvení různých prvků do fasády. Jejich dotazy jim byly profesionálně zodpovězeny. Žáci dostali mnoho zajímavých typů pro své studium i praktické využiti a mohli si odnést celou řadu prospektů a katalogů.
Je nutné poděkovat skupině JUB za to, že naši školu na odborný seminář pozval a tím bylo navázáno na již probíhající spolupráci mezi skupinou JUB a Švehlovou střední školou polytechnickou Prostějov.