První Projektový den se vydařil

První Projektový den se vydařil

Ve středu 2. listopadu 2016 pořádala Švehlova střední škola polytechnická Prostějov první Projektový den pro žáky základních škol.

Návštěvníci a zájemci o studium měli možnost prohlédnout si celou školu a její vybavení včetně specializovaných učeben laboratoří pro výuku chemie nebo biologie, odborné učebny a dílny odborného výcviku. Na pracovišti nám. Spojenců, kde se vyučují potravinářské obory, čekal návštěvníky zajímavý program. V laboratoři chemie byly tématem kouzla a ukázky efektních pokusů např. sloní zubní pasta, barevný vodotrysk, bengálské ohně. V laboratoři biologie si mohli návštěvníci připravit mikroskopický preparát a pozorovat ho mikroskopem. Dále bylo pro žáky připraveno putování po škole s Chemíkem, kde plnili úkoly na pěti stanovištích např. poznávání laboratorních pomůcek, zařazování potravin do skupin sacharidů, bílkovin a tuků, poznávání obilovin, luštěnin, koření a vůní. Za splnění úkolů byli žáci odměněni nálepkou Chemíka a sladkou odměnou. Workshopu se zúčastnili žáci ze základních škol, tentokrát ze ZŠ Určice a ZŠ Hlubočky.
Na pracovišti Svatoplukova 80 proběhla prezentace automobilních a stavebních oborů. Tématem byly Mladý auto technik a Zábavně i poučně o stavebních oborech. Žáci ze ZŠ Hlubočky a Kollárova Prostějov si mohli vyzkoušet automobilový trenažér, který měl největší zájem, dále také svářečský trenažér pro svařování v ochranné atmosféře CO. Seznámit se na modelech, jak funguje převodovka, diferenciál, spojka. Prohlédnout si papírové a plastové modely aut našeho žáka Václava Všetičky. Nechyběly poznávací soutěže – dopravní značky, provozní kapaliny, znaky aut. Velký zájem byl o ježdění kamionem s přívěsem a traktorem na dálkové ovládání po vytvořené dráze. Sestavovali také konkrétní modely ze stavebnice Merkur. Zájemci o stavební obory si mohli vyzkoušet zapojení světelných zdrojů, měření proudu a napětí s měřicími přístroji i stavebnicové modely pro elektronická zapojení. Zájem byl i o obor truhlář, kde si žáci mohli obrousit rámeček na fotku, který si pak mohli odnést domů. Rozpoznávali druhy našich dřevin, skládali hlavolamy. Byli seznámeni s nářadím pro opracovávání dřeva, s ukázkou práce s hoblíkem a horní frézkou. Jako dárek dostali stojánek na mobil. Z učebního oboru Instalatér proběhly ukázky tvarování a ohýbání trubek, polyfúzní svařování, lisování plastového a měděného potrubí. Zajímavá byla ukázka nové technologie rozvodu vody v domácnosti. Žákům bylo ukázáno a mohli si také vyzkoušet měření výšek na nivelačním přístroji, měření délek laserovým metrem, řízená demolice sloupů pomoci stavebnicové hry.
Projektový den měl úspěch, studenti odcházeli s novými poznatky a se zajímavými informacemi.