Projekt Erasmus

Projekt Erasmus

Na jaře roku 2017 se v rámci projektu Erasmus, který je financován Evropskou unií, zúčastní vybraní žáci naší školy třítýdenní odborné praxe.

Žáci oboru Autotronik a Mechanik opravář motorových vozidel se praxe zúčastní v Itálii u našeho zahraničního partnera firmy Fassina S.P.A. a žáci oborů Analýza potravin a Technologie potravin absolvují odbornou praxi v Rakousku ve výzkumném zařízení Bio forchung.
Cílem projektu je zvýšit úroveň odborných i jazykových schopností a dovedností žáků. Projekt zajišťuje propojení odborné a teoretické výuky se společenskou a podnikatelskou praxí, prohloubení znalostí z odborných předmětů získaných v předchozích ročnících, osvojení praktických dovedností a návyků.
V rámci praxe budou žáci pracovat ve skupinkách na pracovních místech odpovídajících jejich oboru studia pod dohledem zkušených pracovníků z výše uvedených zařízení. S žáky vyjedou jako doprovodní učitelé pedagogové předmětů souvisejících s odbornou praxí. Žákům je po celou dobu pobytu zajištěno stravování a ubytování, včetně jízdenky na městskou hromadnou dopravu. V rámci programu je pro ně zajištěna i prohlídka města a jeho pamětihodností.