Přírodovědný klokan

Přírodovědný klokan

Dne 12. 10. 2016 se zúčastnili žáci 1.A/TCH/AT a 2.A/AT v kategorii Junior soutěže Přírodovědný klokan.

Jejími společnými zakladateli a organizátory jsou Přírodovědecká a Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Soutěž figuruje na seznamu soutěží vyhlašovaných MŠMT.
Soutěžícím je zadán jednorázový test 24 úloh z oblastí chemie, biologie, fyziky a matematiky, z nichž pak vybírají jednu správnou odpověď z pěti nabízených možností. Na řešení mají soutěžící 40 minut čistého času.
Nejúspěšnějšími řešiteli na Švehlově střední škole polytechnické Prostějov byli Lenka Šumpichová, Růžena Váňová a Tomáš Fildán ze třídy 2.A/AT.