Předváděcí akce firmy Jiří Mynář

Předváděcí akce firmy Jiří Mynář

Žáci třetího a druhého ročníku Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov oboru Truhlář se 7. 9. 2017 zúčastnili předváděcí akce firmy Jiří Mynář – strojírenská výroba, výrobce profesionálních olepovaček hran MINIPROF.

Na začátku předváděcí akce se žáci seznámili s historií firmy, kdy zakladatel Jiří Mynář přešel od truhlářské výroby k výrobě olepovaček hran, jež byly postaveny na základě truhlářských zkušeností. Technolog firmy seznámil žáky s konstrukcí jednotlivých strojů, s poskládáním jednotlivých agregátů a s jejich jednoduchým a přesným nastavením.
Po úvodním seznámení s činností firmy se přistoupilo k praktickým ukázkám a k použití jednotlivých strojů. Nejdříve byla představena ruční přenosná olepovačka RAMBO, která se využívá na montážích, nebo při olepování dílců nejrůznějších tvarů a rozměrů. Tato olepovačka v kombinaci s multifunkčním pracovním stolem MINIPROF KOMBI je plnohodnotným mechanickým strojem pro olepení hran až pod úhlem 45o.
Pro začištění hran firma vyrábí ruční frézku pro oboustranné frézování (bez potřeby otáčet materiál) u rovných i tvarových dílců.
Během akce byly předvedeny olepovačky MINIPROF AUTOMATIC MA 6 a MA 7, které se od sebe liší především počtem a druhem agregátu na opracování dílce a olepované hrany.
Žáci během předvádění olepovacích strojů projevili zájem o informace o skladbě strojů i o jejich použití ve výrobě. Tyto informace mohou využít jak při skládání závěrečné zkoušky, tak i ve svém profesním životě při výběru olepovačky do své dílny.