Přečerpávací vodní elektrárna Dalešice

Přečerpávací vodní elektrárna Dalešice

Dne 23. 6. 2016 navštívili žáci školy přečerpávací vodní elektrárnu Dalešice, která patří skupině ČEZ. V rámci exkurze žáci zhlédli film mapující historii elektrárny od její výstavby až po současnost.

Následně navštívili výrobní provoz, kde se seznámili s principem výroby energie. Elektrárna má výkon 480 MW a je vybavena čtyřmi turbínami typu Francis. Se stavbou vodního díla na řece Jihlavě bylo započato v roce 1971, do provozu byla uvedena v roce 1978. Elektrárna byla vybudována v souvislosti s výstavbou Jaderné elektrárny Dukovany, součástí vodního díla je vodní nádrž v Dalešicích (objem 127 mil. m3), vyrovnávací nádrž Mohelno, přečerpávací elektrárna Dalešice a průtočná vodní elektrárna Mohelno. Hlavní hráz nádrže Dalešice je nejvyšší přehradní hrází v České republice, výška od základové spáry je 100 m, délka hráze přes údolí přesahuje 300 m a v základech dosahuje šířky 100 m. Hráz je výjimečná i tím, že je sypaná a její těsnění je provedeno vrstvou spraše (jílu). Mimo plnění klasické funkce akumulátoru energie, tj. výroby elektřiny ve špičkách a odběru energie v době jejího přebytku, má svým výkonem a rychlostí najetí 60 sekund na plný výkon nezastupitelnou úlohu při regulaci výkonu celostátního energetického systému i jako okamžitá poruchová rezerva. Elektrárna je plně automatizována a dálkově je ovládána z centrálního dispečinku v Praze.
Součástí exkurze byla také návštěva pivovaru Dalešice, který je známý tím, že se tam natáčel film Postřižiny. Žáci si prohlédli výstavu historického vybavení pivovaru, varnu a v informačním centru si mohli zakoupit různé upomínkové předměty vztahující se k problematice výroby piva. Exkurze proběhla v naprosté pohodě, k čemuž přispělo i nádherné letní počasí.