Podzimní cesta za poznáváním Londýna

Podzimní cesta za poznáváním Londýna

V prvním listopadovém týdnu se žáci a učitelé Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov vydali na zahraniční jazykově vzdělávací pobyt do Londýna.Tato cesta se uskutečnila v rámci projektu Čtenářské dílny a zahraniční jazykové pobyty, zúčastnilo se jí čtyřicet žáků a čtyři učitelé naší školy.

V Londýně jsme strávili pět dní a postupně jsme navštívili většinu známých památek a symbolů tohoto velkoměsta. V rámci pobytu proběhla také výuka v jazykové škole Twin, kde si naši žáci s rodilými mluvčími rozšířili a procvičili své znalosti z angličtiny. Ubytování a stravu nám zajišťovali „náhradní rodiče“, kteří se o nás svědomitě starali. Po celý pobyt panovala mezi všemi příjemná atmosféra plná dobré nálady a pohody. Většina z nás při nastoupení na zpáteční trajekt zamáčkla slzičku dojetí z toho, jak rychle to uteklo.
Snad bude zase nějaké příště………