Podpis „Memoranda o spolupráci“ s Agronomickou fakultou Mendlovy univerzity v Brně

Podpis „Memoranda o spolupráci“ s Agronomickou fakultou Mendlovy univerzity v Brně

Dne 24. 2. 2016 navštívili Švehlovu střední školu polytechnickou v Prostějově zástupci Agronomické fakulty Mendlovy univerzity v Brně a to děkan doc. Ing. Pavla Ryanta, Ph.D., proděkan pro vnější vztahy Ing. Daniel Falta, Ph.D., odborný asistent Ústavu techniky a automobilové dopravy Ing. et Ing. Petr Dostál, PhD. a studentka 5. ročníku oboru Technologie potravin. 

V rámci tohoto setkání si zástupci univerzity prohlédli prostory školy a děkan Agronomické fakulty doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. a ředitel Švehlovy střední školy polytechnické v Prostějově Ing. Radomil Poles podepsali Memorandum o spolupráci.  Stanovuje základní rámec pro další konkrétní spolupráci a to v oblasti metodické podpory tvorby vybraných vzdělávacích programů střední školy,  prohlubování kvalifikace středoškolských pedagogů, poskytování prostoru k odborným praxím a stážím studentů střední školy, spolupráci při pořádání mimoškolních aktivit, spolupráci při podávání a realizaci projektů apod.
Následovalo představení Agronomické fakulty – zaměření studijních oborů, účast v národních a mezinárodních projektech, příklady spolupráce s firmami a možnosti využití nových technologií a infrastruktury ke spolupráci s výrobní sférou. Zástupci Mendlovy univerzity představili žákům 4. ročníků hlavně obory Technologie potravin a Provoz techniky. Oba tyto obory jsou příbuzné maturitním oborům vyučovaných na naší škole.
U oboru technologie potravin žáky interaktivně provedli novým pavilonem, kde se nachází minipivovar, pekárna, prostor pro kompletní zpracování masa a výrobu sýrů dále akvária a 6 nových skleníků. A u oboru Provoz techniky bylo předvedeno vybavení pracoviště moderní technikou a opravy a úpravy automobilů a motocyklů.
Těšíme se na další spolupráci.