Pasování prvních ročníků

Pasování prvních ročníků

Stalo se již na Švehlově střední škole polytechnické tradicí, že na začátku října probíhá slavnostní pasování žáků 1. ročníků do řad studentů.

Letos tato akce proběhla 6. října. Žáci druhého ročníku studijních oborů Analýza potravin a Technologie potravin připravili pro své mladší spolužáky řadu soutěží, při kterých mohli otestovat svoji zručnost, pohotovost i smysl pro humor. Zapojil se i třídní učitel ing. Michal Řehulka.
Po soutěžní části proběhla slavnostní část, ve které každý žák dostal pasovací listinu, a celá třída dostala pro štěstí třídního maskota. Nechybělo také malé pohoštění a odměna výhercům soutěží.
Doufáme, že žáci prvních ročníků budou ve studiu stejně úspěšní jako v soutěžním klání.