OKO - občanské kompetence občanům

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

x

PLNÝ NÁZEV PROJEKTU
OKO - občanské kompetence občanům
REGISTRAČNÍ ČÍSLO
CZ.1.07/3.1.00/50.0009
NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
ZAHÁJENÍ PROJEKTU
1. 8. 2014
UKONČENÍ PROJEKTU
30. 6. 2015

O PROJEKTU
Hlavním cílem projektu je rozvoj nabídky v oblasti dalšího vzdělávání dospělých v malých obcích do 2000 obyvatel v Olomouckém, Moravskoslezském a Ústeckém kraji. V obcích budeme pro občany pořádat půldenní prezenční workshopy zaměřené na tyto vzdělávací oblasti - moduly:

Finanční gramotnost,
Spotřebitelská gramotnost,
Právo (právní minimum obyvatele),
Základy podnikání,
Digitální kompetence.


Pro každý modul jsme vypracovali seznam aktuálních témat, z nichž budeme volit při realizaci workshopů s ohledem na zjištěný zájem účastníků vzdělávání.

Vzdělávání občanů bude probíhat formou workshopů, které budou obsahovat
přednášky experta na dané téma a na ně navazující debatu. Přednášky ke každému z témat navíc natočíme videokamerou a umístíme na portále projektu. Zde také budeme v průběhu realizace projektu zveřejňovat často kladené otázky z workshopů spolu s kvalifikovanými odpověďmi expertů.

V opodstatněných případech budeme účastníkům nabízet individuální vzdělávání formou mentoringu. Osobní návštěvu mentora u občana budeme volit zejména v případech potřebné demonstrace vzdělávacích témat na konkrétní životní situaci občana (např. vysvětlení dluhové pasti na uzavřených úvěrech, objasnění daňového přiznání nebo vysvětlení nastavení počítače či internetu).

CÍLOVÁ SKUPINA
Cílovou skupinu projektu tvoří ekonomicky aktivní občané s trvalým pobytem v ČR - v obcích do 2000 obyvatel v Olomouckém, Moravskoslezském a Ústeckém kraji.

ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI
Projekt je zaměřen na zvýšení kompetencí dospělé ekonomicky aktivní populace v klíčových oblastech, které jsou v mnoha případech rozhodující při uplatnění na trhu práce i při řešení zásadních otázek v osobním životě. Potřebnost tohoto celoživotního vzdělávání reflektuje nejen studie OECD, ale je uvedena jako jedna z hlavních strategických linií vzdělávací politiky ČR i v Národním programu rozvoje vzdělávání (tzv. Bílé knize).

Realizace projektu v nejvíce postižených oblastech spolu s pečlivým výběrem vzdělávacích témat a kvalitním lektorským týmem umožní zvýšit klíčové dovednosti občanů a zlepšit jejich šance na uplatnění na trhu práce.

VÝSTUPY PROJEKTU
Vzdělávací workshopy i osobní mentoring budou probíhat v malých obcích, za podpory místních starostů a škol. V projektu uskutečníme 60 půldenních workshopů v pěti vzdělávacích oblastech definovaných výzvou a 600 hodin individuálního mentoringu.

ROZPOČET PROJEKTU
Strukturální fond: 3 817 032 Kč
Státní rozpočet: 673 594 Kč
Celkem: 4 490 626 Kč

 

KONTAKT
Švehlova střední škola polytechnická Prostějov
nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov
tel.: 582 345 624
www.svehlova.cz

Ing. Radomil Poles
vedoucí projektu

Ing. Renata Grulichová
manager projektu

Ing. Barbora Mikulková
manager projektu

stránky projektu
http://www.svehlova.cz/oko/index.html

portál projektu
http://oko.svehlova.cz/