EXKURZE – Veletrh TECHAGRO Brno

EXKURZE – Veletrh TECHAGRO Brno

Žáci Švehlovy střední školy polytechnické v Prostějově se dne 6. 4. 2016 zúčastnili veletrhu TECHAGRO na výstavišti v Brně. Veletrhu se zúčastnilo 38 žáků prvního, druhého a třetího ročníku učebního oboru Opravář zemědělských strojů.

Prohlídkou expozic jednotlivých vystavovatelů studenti získali informace o nejnovějších trendech v zemědělské mechanizaci a zemědělských technologiích. Na veletrhu se prezentovala většina prodejců zemědělské techniky z České republiky, ale i zahraničních výrobců této techniky.
Studenti měli možnost prohlédnout si většinu vystavovaných strojů a se zástupci firem prodiskutovat detaily jednotlivých strojů.
Souběžně s veletrhem TECGAGRO probíhal veterinární veletrh ANIML VETEX, lesnický a myslivecký veletrh SILVA REGINA a veletrh obnovitelných zdrojů energie v zemědělství a lesnictví BIOMASA. Zde se žáci seznámili s oblastmi, které souvisí se zemědělskou mechanizací.
Žáci získali nové znalosti v oblasti konstrukce zemědělských strojů a způsobech jejich použití. Kladně hodnotili možnost detailní prohlídky místa pro řidiče a obsluhu traktorů, sklízecích mlátiček i dalších strojů.
Exkurzi hodnotíme jako velmi zdařilou a prospěšnou, zejména pro propojení teoretických a praktických znalostí studentů.