EXKURZE Dobrochov 29. 4. 2016

EXKURZE  Dobrochov  29. 4. 2016

Dne 29. 4. 2016 se žáci druhého a třetího ročníku oboru Elektrikář-silnoproud zúčastnili exkurze na rozhlasové vysílací středisko Dobrochov, Českých radiokomunikací.

Na začátku byli žáci seznámeni s historií vysílacího střediska a poučeni o bezpečnosti při pohybu v prostorech vysílacího střediska.  Poté si prohlédli vysílací sál, kde byli seznámeni s vysílací technologií. Byl jim vysvětlen princip vysílání a předvedeny technické prostředky k zabezpečení vysílání. Následovala prohlídka rozvodny elektrické energie – vysokonapěťové části, kde se seznámili, jakým způsobem je proveden elektrický rozvod od vstupu vysokonapěťových vedení, přes odpojovače a odpínače k nízkonapěťové části. V nízkonapěťové rozvodně si prohlédli přepínače, kompenzační skříně a transformátory a byli také seznámeni s akumulátorovnou a její funkcí, se způsoby dalšího rozvodu elektrické energie směrem k vysílací technologii. V rozvodnách byli seznámeni s bezpečností práce a způsoby zabezpečení živých a neživých částí elektrických rozvodů. V závěru exkurze si prohlédli celý objekt i s vysílací anténou. Prakticky pomohla žákům se setkat s technologií a prostředky, které jsou součástí teoretické výuky.