Exkurze do Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci

Exkurze do Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci

Vzhledem k tomu, že naši absolventi míří nejen do zaměstnání, ale také na vysoké školy, zorganizoval Mgr. Daniel Šrajbr 11. 11. 2015 exkurzi do Olomouce na vědecké pracoviště Centra strukturní a funkční genomiky rostlin ústavu experimentální botaniky AV ČR.

Žáci 3.A/TCH mohli sledovat průběh běžné práce na tomto pracovišti, pracovní postupy a přístroje, které se zde používají a jejichž hodnota se pohybuje v řádu několika milionů korun. Vysvětlen byl princip např. průtokové cytometrie, izolace některých úseků DNA rostlin, jejich množení a využití při vzniku geneticky modifikovaných druhů rostlin. Rovněž navštívili skleník s největší kolekcí banánovníků ve střední Evropě, na nichž probíhá výzkum a šlechtění nových druhů.
Účelem exkurze bylo seznámit žáky s vědeckým pracovištěm a vzbudit zájem o vysokoškolské studium. Doufejme, že cíl exkurze se alespoň u některých žáků podařilo splnit a v budoucnu se tak setkáme s absolventy naší školy i na prestižních vědeckých pracovištích.