Exkurze 3. ročníků

Exkurze 3. ročníků

Dne 19. 1. 2018 se žáci tříd 3. EITr a 3. MO pod vedením kariérového poradce Ing. Tatiany Chmelenské zúčastnili exkurze ve dvou podnicích prostějovské průmyslové zóny.

V podniku Kendrion Prostějov, s. r. o., který produkuje ventilové elektromagnety, nás výrobou provedl ředitel podniku pan Soldán, který nás seznámil s výrobním postupem, používanými technologiemi výroby elektromagnetů a montáží již hotových výrobků. Žáci pokládali konkrétní dotazy, na které pan Soldán odborně a věcně odpovídal. Překvapil nás čistý a bezpečný výrobní provoz, kde lidská práce je pomalu vytlačovaná automaty a roboty. Tímto firmě Kendrion Prostějov, s.r.o. děkujeme za ochotu, čas, sdělené informace a vstřícné přijetí. Těšíme se na další návštěvu s jinou třídou naší školy.
Druhým podnikem, kde se nám rovněž dostalo vřelého přijetí, byl podnik HŽP a.s., který se víc než 65 let zabývá strojírenskou výrobou. Hlavní výrobní náplní podniku jsou listové, parabolické a šroubové pružiny, které se montují do podvozků automobilů a vlaků ve více než 52 zemích světa. Firma HŽP a.s. se od konkurentů na trhu odlišuje tvářením pružin za tepla. Nejzajímavější částí exkurze byla vlastní prohlídka provozu s odborným výkladem používaných technologií vedoucím provozu panem Kořínkem. Žáci okusili v reálných podmínkách pracovní podmínky zaměstnanců.
Celá akce se vydařila a žákům poskytla mnoho cenných informací pro jejich další profesní život.