Do dna

Do dna

Dne 12. 5. 2016 se žáci 1. ročníku učebního oboru Opravář zemědělských strojů zúčastnili interaktivního preventivního programu s názvem Do dna, který je zacílen na problematiku alkoholu. Program vedla oblastní metodička prevence z PPP Prostějov Mgr. Vlasta Recová.

Alkohol patří mezi návykové látky stejně jako kouření nebo drogy. Stále narůstá počet lidí, kteří jsou na něm závislí. Zvyšuje se i počet alkoholiků mladších osmnácti let, za posledních 15 let jejich počet narostl z 2,1 na 2,5 procenta. Z průzkumu společnosti SANEP až 83% rodičů dětí ve věku od 15 let přiznává, že jejich dítě pilo či pije alkohol. Velmi alarmující je zjištění, že v 15 letech pije pravidelně 33% českých dívek a téměř polovina chlapců. Přitom účinky na dospívající organismus jsou nebezpečné – alkohol ovlivňuje rychlost reakcí, koordinaci pohybů, úsudek, rozhodování a snižuje práh bolesti. Všichni se shodují v jednom - Nejdůležitější je prevence. A proč pijí nezletilí? 60 - 80% uvádí, že nechtějí být odlišní v rámci generační skupiny, 70 – 90% uvádí, že se chtějí chovat jako dospělí a 70 – 100% se chtějí cítit uvolnění v rámci zábavy a společenského života.  Žáci třídy 1. O v rámci programu vyplňovali anonymně krátký dotazník zacílený na jejich pohled na alkohol a opilého člověka a na to, jak vidí sebe ve spojení s alkoholem. Formou hry vyjadřovali své postoje k pití alkoholu. Podívali se na ukázky tří krátkých filmů, ve kterých hráli hlavní roli mladiství a alkohol a žáci pak příběh dohráli.