Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

V úterý 12. ledna pořádala Švehlova střední škola polytechnická Prostějov Den otevřených dveří. Návštěvníci a zájemci o studium měli, jako již tradičně, možnost prohlédnout si celou školu a její vybavení včetně specializovaných učeben informatiky, laboratoří pro výuku chemie nebo biologie, odborné učebny a dílny odborného výcviku.

Na pracovišti nám. Spojenců, kde se vyučují potravinářské obory, čekal návštěvníky nejatraktivnější program v laboratoři chemie, kde měli možnost potenciální studenti zhlédnout vybrané chemické experimenty, vyzkoušet si některé laboratorní činnosti a dozvědět se občas i něco nového z chemického světa. Mezi oblíbené experimenty patřily sloní zubní pasta, hasicí přístroj, bengálské ohně, refraktometrie nebo výroba střelného prachu. V laboratoři biologie mohli případní zájemci pozorovat perloočka ze školního jezírka a naučit se základní mikroskopické techniky. Dále bylo pro žáky připraveno pět stanovišť např. poznávání laboratorního skla, zjišťování příchutí želé, určování obsahu sacharidů, tuků a bílkovin v potravinách atd. Za splnění úkolů byli odměněni nálepkou Chemíka a sladkou odměnou. Jako tradičně se workshopu účastnili žáci ze základních škol, tentokrát ze ZŠ Melantrichova, ZŠ Bedihošť a ZŠ Kojetín.
Na pracovišti Svatoplukova 80 byla připravena prezentace automobilních a stavebních oborů. Pro žáky byly připraveny zajímavé úkoly, poznávání různého nářadí, tajenky apod. Zájemci si mohli zkusit zapojit elektrický obvod, zaměřit určitý bod v prostoru nebo si prohlédnout specifické modely motorů. Vyučující byli připraveni zodpovědět všechny dotazy. Velký zájem vzbudil trenažer jízd, kde si většina budoucích řidičů vyzkoušela řízení vozidla. Po prohlídce školy se jednotliví zájemci o studium dle svého zájmu přemístili na odborná pracoviště dílen odborného výcviku.
Den otevřených dveří měl úspěch, studenti odcházeli s novými poznatky a se zajímavými informacemi.