Den dovedností

Den dovedností

Ve středu 15. 6. 2016 se uskutečnil Den dovedností, při kterém se představili studenti 3. ročníku oborů Analýzy potravin a Technologie potravin. Jako posluchači byli k této akci pozváni žáci 2. ročníku oboru Analýza potravin. Den dovedností probíhal v době od 9:30 do 12:30 hodin v multimediální učebně v budově na náměstí Spojenců.

Celá akce se uskutečnila za přítomnosti zástupkyně ředitele Ing. Grulichové, třídní učitelky studentů 3. ročníku Mgr. Divinové a učitelů odborných předmětů Ing. Gefingové, Mgr. Šrajbra a Ing. Řehulky. Cílem tohoto dne bylo představení dlouhodobých projektů studentů 3. ročníku. Ti zpracovávali projekty na zvolené téma ve dvojicích. Každá práce obsahovala technologickou část, ve které se řešila problematika jednotlivých technologií výroby konkrétní suroviny či potraviny. Ve druhé části, pod vedením Mgr. Šrajbra, se studenti věnovali analytickému rozboru v případě analytiků potravin. Technologové se zabývali ekonomií pod vedením Ing. Řehulky. Analyzované parametry si určovali studenti za pomoci Mgr. Šrajbra. Veškerou svoji dlouhodobou práci studenti zúročili právě ve dni dovedností, kdy mohli své projekty pomocí prezentace PPT představit svým vyučujícím a mladším spolužákům.
Žáci zpracovávali témata jako např. Víno, Pečivo, Mléko, Cukr, Kandyty apod. Na konci dne měli mladší spolužáci možnost vyjádřit své sympatie k jednotlivým žákům. K jejich názoru se přihlíželo také při celkovém hodnocení a určování pořadí. Na stupních vítězů stanuli v oboru Technologie potravin v pořadí od nejúspěšnějších Kateřina Koudelková a Martin Koudelka s prací na téma Čokoládovna u Kouďáků, Karel Makowski s tématem Šmeken s.r.o. a Lukáš Vaněk s Dominikem Tempírem CNS s.r.o. Ve skupině analytiků potravin se nejlépe prezentovala dvojice Martin Zrotál a Daniela Řehulková s prací na téma Pečivo. Na druhém místě se pak umístila dvojice Lucie Lobodassová a Alena Mlčochová s tématem Cukr a ovocné sirupy. Třetí příčku obsadila dvojice Štěpánka Pastorková a Kateřina Doubravová a práce na téma Víno. Úspěšní tvořitelé byli odměněni diplomem a finanční částkou dle umístění. Porota složená z vyučujících se rozhodla udělit speciální cenu Karolíně Pacalové (téma Kandyty), jejíž práce byla více než povedená, ale v obrovské konkurenci se neumístila na stupních vítězů.