Čtenářské dílny a zahraniční jazykové pobyty

PLNÝ NÁZEV PROJEKTU
Čtenářské dílny a zahraniční jazykové pobyty
REGISTRAČNÍ ČÍSLO
CZ.1.07/1.1.00/56.1169
NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
ZAHÁJENÍ PROJEKTU
1. 8. 2015
UKONČENÍ PROJEKTU
31. 12. 2015

O PROJEKTU
Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání českého a anglického jazyka na střední škole prostřednictvím klíčových aktivit.

DÍLČÍ CÍLE PROJEKTU

Cílem projektu Čtenářské dílny v rámci předmětu Český jazyk a literatura je podpora a rozvíjení zájmu o čtení a zlepšení čtenářské gramotnosti. Samotní pedagogové také upevní své kompetence pro realizaci Čtenářských dílen ve výuce.
Cílem projektu Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky v rámci předmětu Anglický jazyk a literatura je zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU, konkrétně tedy znalostí o Velké Británii.

CÍLOVÁ SKUPINA 
Primární cílovou skupinou projektu Čtenářské dílny jsou žáci a pedagogičtí pracovníci Švehlovy střední školy polytechnické.

Primární cílovou skupinou jsou žáci Švehlovy střední školy polytechnické, kteří studují anglický jazyk.

VÝSTUPY PROJEKTU
Učitelé vytvoří dva různé tematické plány Čtenářských dílen pro dva vybrané ročníky na školní rok 2015/2016.Každý plán bude obsahovat popis nejméně deseti Čtenářských dílen. V rámci projektu Čtenářských dílen bude pořízena potřebná literatura (povinný nákup nejméně 300 kusů knih v papírové podobě), čímž se výrazně obohatí zásoby školní knihovny o tolik potřebné tituly.

V rámci projektu Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt umožníme našim žákům vycestovat do zahraničí. Jedná se o krátkodobý (v délce trvání minimálně pět kalendářních dní) jazykově-vzdělávací pobyt ve Velké Británii pro skupinu 40 žáků. Žáci absolvují jazykovou výuku v rozsahu nejméně devět vyučovacích hodin a seznámí se s reáliemi příslušného místa. Za výběr žáků odpovídá ředitel školy.

ROZPOČET PROJEKTU
Strukturální fond: 615 389,80 Kč
Státní rozpočet: 108 598,20 Kč
Celkem: 723 988,00 Kč

KONTAKT
Švehlova střední škola polytechnická Prostějov
nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov
tel.: 582 345 624
www.svehlova.cz
Ing. Jitka Karhanová
vedoucí projektu