Beseda pro absolventy školy: „Vstup na trh práce“

Beseda pro absolventy školy:  „Vstup na trh práce“

Ve dnech 14. 3, 15. 3 a 22. 3. 2016 budoucí absolventi naši školy již po několikáté mezi sebou přivítali poradce pro uchazeče o zaměstnání z ÚP Ing. Gabrielu Juráčkovou.

Paní Juráčkova seznámila naše absolventy s možnostmi dalšího studia, s podporou uchazečů o zaměstnání ze strany ÚP, ale i s možnou podporou budoucích podnikatelů ze strany státu.
Nejvíce dotazů ze strany žáků se týkalo  práce v zahraničí prostřednictvím projektu EURES, ale také se zajímali o uplatnění v podnicích v Prostějově a okolí. Žáci si rovněž zopakovali vědomosti z ekonomiky o vzniku pracovního poměru, náležitostech pracovní smlouvy a životopisu. Cenné byly i informace o prioritních požadavcích zaměstnavatelů na zaměstnance z řad absolventů. Atmosféra besedy byla přátelská, a tak se na paní Juráčkovou budeme těšit i příští rok.