Beseda o astronomii

Beseda o astronomii

21. prosince 2015 jsme na Švehlově střední škole polytechnické vyslechli přednášku ředitele Hvězdárny Prostějov Ing. Karla Trutnovského. Šlo o průřezový pořad „Minimum znalostí astronomie pro středoškoláky“.

Zúčastnili se žáci 1.- 3. ročníků potravinářských studijních oborů. Zábavnou a poutavou formou jim byly prezentovány nové informace z oborů astronomie, kosmonautiky, fyziky a klimatologie. Výklad doplnila řada obrazových materiálů i zajímavých pokusů. Žáci si rozšířili svoje informace o Slunci, planetách i jejich měsících, trpasličích planetách a planetkách obíhajících v naší sluneční soustavě. Ing. Trutnovský rovněž odpovídal na řadu dotazů a pozval účastníky k návštěvě Hvězdárny Prostějov na pravidelná pozorování.