Autisté jsou lidé, kteří mají jiné vnímání okolí, ale žijí s námi a v naší společnosti.

Autisté jsou lidé, kteří mají jiné vnímání okolí, ale žijí s námi a v naší společnosti.

Švehlova střední škola polytechnická  Prostějov je školou, která se již čtyři roky podílí na výchově a vzdělávání žáka s poruchou autistického spektra. Vzhledem  k této zkušenosti jsme se rozhodli podpořit spolek FOR HELP a jeho činnost.

Důležitou součástí efektivního vzdělávání žáka s poruchou autistického spektra je asistent pedagoga, který pomáhá při komunikaci se spolužáky a pedagogy, přizpůsobuje  a upravuje učební plány a úzce spolupracuje se zákonnými zástupci. Ve školním roce 2016/2017 přivítáme na naší škole dalšího žáka s poruchou autistického spektra, kterého budeme připravovat na budoucí povolání. V dnešní době přibývá stále více dětí s autismem a se speciálními vzdělávacími potřebami. Dobrou zprávou pro rodiče těchto dětí je, že pokračují ve vzdělávání a naše škola je názorným příkladem existence společného vzdělávání. V rámci inkluzivního vzdělávání si škola podala individuální projekt „Pojďme se vzdělávat společně“, který je zaměřen i na podporu těchto žáků.
Spolek FOR HELP (pro pomoc), který jsme se rozhodli podpořit  pomáhá dětem a lidem s autismem. Jeho snaha je zaměřena na osvětu o autismu, vede projekt Mazlení s koníkem, který navštěvují rodiny s autistickými dětmi. Dalším cílem spolku je vybudovat komunitní centrum – farmu v Ostravě pro autistické rodiny, kde by rádi nabízeli prostory pro Mazlení s koníkem, terapie, přednášky a volné aktivity zaměřené na vývoj (rozvoj) autistů.
Děkujeme, že pomáháte!  Certifikát pro naši školu.