2. ročník soutěže CHEMÍK

2. ročník soutěže CHEMÍK

A je tu druhé kolo. V prvním jsme se zabývali výrobou železa. V druhém se podíváme blíž na pojem "kyselý déšť". Takže s chutí do toho.

Soutěž je určena zejména žákům 8. a 9. tříd a je zaměřena na praktickou chemii a věci kolem ní. V loňských kolech byly otázky směřovány např. na plasty nebo silvestrovské oslavy.

Jak soutěžit?
Pozorně si přečtěte otázky příslušného kola a odpovězte na ně. Na každou otázku existuje 1 správná odpověď. Odpovídejte např. 1 – a, 2 – c. Pokud otázka nenabízí možnosti, odpovídejte slovně nebo větou.
Odpovědi zasílejte na mailovou adresu d.srajbr@svehlova.cz. Nejpozději do týdne byste měli dostat potvrzení Vaší odpovědi. Odpovídejte vždy ze stejné adresy, podle adresy budete evidováni po celou dobu soutěže.


S první odpovědí zašlete, prosím, i údaje o Vás (jméno, příjmení, školu a třídu).

Termíny jednotlivých kol:

Kolo Vyhlášení Uzávěrka
1. 17. 10. 2016 18. 11. 2016
2. 21. 11. 2016 21. 12. 2016
3. 4 . 1. 2017 20. 1. 2017

 

Vyhodnocení soutěže a závěrečné kolo o ceny, kterého se zúčastní nejlepší soutěžící, bude probíhat pravděpodobně v únoru 2017 v budově naší školy v Prostějově (nám. Spojenců 17). Soutěžící včas dostanou pozvánku.

Soutěž naleznete na stránkách naší školy v levém menu:
http://www.svehlova.cz/
Konkrétně na následujícím odkazu:
http://www.svehlova.cz/cz/m/internetova-soutez/

2. kolo - Chemík 2017

1. Kyselý déšť je pojem, který se používá pro srážky, které mají pH menší, než:
a) 5,6
b) 4,6
c) 7,6

2. Takže hodnota pH už je jasná, ale co vlastně hodnota pH udává?
a) udává kyselost nebo zásaditost, která je způsobená přítomností Cl- iontů
b) udává tzv. kyselost nebo zásaditost, která je způsobená přítomností H- iontů
c) udává tzv. kyselost nebo zásaditost roztoku, která je způsobená přítomností H+ iontů

3. Kyselé deště jsou způsobené plyny, které jsou přítomné v ovzduší a rozpouští se v kapkách deště za vzniku kyselin. Mezi tyto plyny patří zejména:
a) NO2, SO2, N2
b) CH4, CO2, SO2
c) CO2, SO2, NO2

4. Tyto plyny (z otázky 3) se v určitém množství v ovzduší přirozeně vyskytují. Jak se ale do ovzduší dostávají?
a) např. sopečnou činností nebo dýcháním
b) např. rozkladem organismů nebo činností slunce
c) např. fotosyntézou nebo dýcháním

5. Bohužel velké množství těchto plynů (z otázky 3) se uvolňuje i činností člověka. Díky jejich nadměrnému výskytu v ovzduší se kyselé deště staly problémem. Jakou činností člověka vzniká velké množství některých těchto plynů?
a) dýcháním a používáním sprejů
b) spalováním fosilních paliv jako jsou benzín nebo málo kvalitní uhlí
c) zimním solením silnic a činností mrazáků a ledniček

6. Kyselé deště negativně ovlivňují velké množství přírodních procesů, ale škody způsobují i ve městech. Příkladem může být poškozování soch. Pokuste se vybrat (najít na internetu) správnou chemickou rovnici, která by mohla popsat tento děj.
a) H2SO4 + CaCO3 --> CaSO4 + H2O + CO2
b) H2SO4 + Ca(OH)2 --> CaSO4 + 2H2O
c) H2SO4 + CaO --> CaSO4 + H2O

7. Kyselé deště poškozují i organismy. Např. u stromů:
a) rozkládají dřevěnou hmotu kmenů stromů a zabraňují tak oběhu látek v "těle stromu".
b) zabraňují dýchání stromů a znemožňují fotosyntézu.
c) poškozují voskový povrch listů a jehlic, způsobují blednutí listů a uvolňují z půdy pro stromy toxické prvky (ionty).

8. Kromě stromů škodí kyselé deště i vodním plochám a organismům v nich tím, že uvolňují z půdy větší množství některých prvků, jako např.:
a) hliníku.
b) vápníku.
c) kadmia.

9. U ryb změna pH vodního prostředí a uvolnění škodlivých iontů způsobuje např. problémy s:
a) dýcháním díky nadměrné tvorbě slizu na žábrách.
b) oběhem krve díky nadměrné srážlivosti.
c) pohybu díky poškozování svalů.

10. Na některých místech světa jsou ale kyselé deště větším problémem, než jinde. Mezi nejpostiženější státy patří:
a) Nový Zéland.
b) Čína.
c) ČR.