Internetová soutěž


1. kolo soutěže „Chemík 2018“

1. kolo soutěže „Chemík 2018“

První kolo je tu. Připravte si propisky, papír na poznámky, najeďte na stránky google a jdeme na to.

Soutěž je určena zejména žákům 8. a 9. tříd a je zaměřena na praktickou chemii a věci kolem ní. V minulých kolech byly otázky směřovány např. na plasty, silvestrovské oslavy, kyselé deště nebo potraviny.
Jak soutěžit?
Pozorně si přečtěte otázky příslušného kola a odpovězte na ně. Na každou otázku existuje 1 správná odpověď. Odpovídejte např. 1 – a, 2 – c. Pokud otázka nenabízí možnosti, odpovídejte slovně nebo větou.
Odpovědi zasílejte na mailovou adresu d.srajbr@svehlova.cz. Nejpozději do týdne byste měli dostat potvrzení Vaší odpovědi. Odpovídejte vždy ze stejné adresy, podle adresy budete evidováni po celou dobu soutěže.
S první odpovědí zašlete, prosím, i údaje o Vás (jméno, příjmení, školu a třídu).

Kolo Vyhlášení Uzávěrka
1. 16. 10. 2017 24. 11. 2017
2. 27. 11. 2017 22. 12. 2017
3. 5. 1. 2018 21. 1. 2018

Vyhodnocení soutěže a závěrečné kolo o ceny, kterého se zúčastní nejlepší soutěžící, bude probíhat pravděpodobně v únoru 2018 v budově naší školy v Prostějově (nám. Spojenců 17). Soutěžící včas dostanou pozvánku.

Soutěž naleznete na stránkách naší školy v levém menu:
http://www.svehlova.cz/
Konkrétně na následujícím odkazu:
http://www.svehlova.cz/cz/m/internetova-soutez/

Letošní ročník soutěže bude zaměřen lehce biochemicky. Biochemie je vědní obor spojující poznatky chemie a biologie. Takže jde vlastně o chemii v živých organismech. První kolo letošního ročníku bude zaměřeno na rostliny a chemické látky v nich obsažené. Mnohokrát procházíte kolem nebezpečných, léčivých nebo z hlediska chemie jinak zajímavých rostlin a ani o tom nevíte. Pojďme se proto na ně podívat trochu blíže.

 1. Jak se jmenují látky obsažené v rostlinách, které jsou většinou jedovaté? Slouží rostlinám jako obrana před sežráním zvířaty. Napište obecný název této skupiny látek.
 2. Do této skupiny látek (z otázky č. 1) se řadí např. nikotin, taxin nebo kofein, které najdeme v různých rostlinách. Přiřaďte k sobě nebezpečnou látku s rostlinou, která ji obsahuje:
  jedovaté látky: berberin, taxin, kofein, kolchicin, atropin
  rostliny: vlaštovičník, rulík zlomocný, tis, ocún, káva
 3. Tyto látky se nám také mohou nedopatřením ocitnout i na talíři spolu s částmi některých rostlin. Kterou z následujících látek bychom mohli teoreticky sníst? Připište k odpovědi taky to, jaká rostlina ji obsahuje!
  a) akonitin
  b) berberin
  c) solanin
 4. Lidé mají rádi zejména slané a sladké potraviny. Existují ale potraviny, které máme rádi pro jejich hořkou chuť. Takovou potravinou je např. limonáda TONIC. Která látka patřící mezi tyto látky (z otázky č. 1) způsobuje hořkou chuť v TONICU.
  a) chitin
  b) chinin
  c) tchinin
 5. Mnoho ze zmíněné skupiny látek (z otázky č. 1) je člověkem zneužívána. Která látka získaná z rostlin je, kromě alkoholu, nejvíce zneužívanou legální drogou?
  a) kofein
  b) nikotin
  c) solanin
 6. Kodein a zejména morfin jsou návykové látky a složky šťáv jedné rostliny, která se v ČR pěstuje běžně, ale např. v USA je její pěstování regulováno. Najdeme je v:
  a) máku setém
  b) cukrové řepě
  c) řepce olejce
 7. Morfinem to ale nekončí. Z morfinu je možné vyrobit jednu z těžkých drog, která je zneužívána narkomany po celém světě. Je to:
  a) heroin
  b) THC
  c) kokain
 8. Lidé se naučili tyto jedovaté rostlinné látky využívat nejen jako drogy, ale i k jiným účelům. Např. indiáni v jihoamerických pralesích využívají směs látek patřících do této skupiny (z otázky č. 1) k lovu jako tzv. šípový jed. Nazývají ho:
  a) Kurare
  b) Kunae
  c) Kunrae
 9. Ale pojďme k pozitivnějším využitím těchto látek. Jedovatá látka z rulíku zlomocného sloužila v minulosti ženám k tomu, aby:
  a) byly krásnější díky zvětšeným rtům.
  b) byly hezčí díky rozšířeným zornicím a tím vášnivému pohledu.
  c) byly atraktivnější díky vůni, kterou tato látka uvolňuje.
 10. A na závěr si pojďme udělat obrázek o tom, jak tyto sloučeniny vypadají z chemického pohledu. Napište, která sloučenina je na obrázku:
  a) nikotin
  b) papaverin
  c) kofein